A A A K K K
для людей із порушенням зору
Машівська районна рада

Інформаційна довідка 

Дата: 05.09.2019 11:45
Кількість переглядів: 2397

 ???°???????????? ???? ?·?°?????????? ???°???????????° ?????????????? ?????????????? ???° ?????°?????????? ?????????????????? В умовах відродження національної системи освіти заклади позашкільної освіти стають невід’ємним складником освітньої структури, який сприяє всебічному гармонійному розвитку дитини, самореалізації її в суспільстві, створюючи для дитини позитивне виховне середовище.

Проблема творчого розвитку особистості нині надзвичайно актуальна, адже саме творчі люди створюють нове і неповторне у всіх галузях людської діяльності. Сучасна особистість повинна вміти мислити творчо, почуватися комфортно в умовах соціальних змін, упевнено зустрічати непередбачені ситуації, визначати проблеми та інноваційні способи їх розв’язання.

Пріоритетами діяльності Машівського закладу позашкільної освіти є пошук і підтримка здібних, обдарованих і талановитих дітей, задоволення потреб дітей і юнацтва у творчій самореалізації, популяризація та пропаганда конкурсних програм для дітей і юнацтва. Саме система позашкільної освіти Машівського Будинку дитячої та юнацької творчості дає додаткову можливість навчити кожного вихованця самостійно мислити, діяти в нестандартних умовах, вирішувати найрізноманітніші завдання сьогодення.

У своїй діяльності Будинок дитячої та юнацької творчості керується нормативними документами: Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про позашкільну освіту», «Про загальну середню освіту», «Про охорону дитинства», Положенням про позашкільний навчальний заклад. Навчальний заклад здійснював свою діяльність відповідно до Статуту.

За підсумками рейтингового оцінювання діяльності закладів позашкільної освіти області за підсумками їх участі в обласних масових заходах у 2017 – 2018 році серед 36 закладів позашкільної освіти області Машівський Будинок дитячої та юнацької творчості зайняв І місце. 

При БД та ЮТ вже кілька років працює Машівське районне територіальне відділення Малої академії наук, а також БД та ЮТ координує виховну роботу ЗЗСО та психологічну службу району.

В 2018-2019 навчальному році в установі працювало 8 педагогічних працівників, з них керівників гуртків – 5, в тому  числі – 4 сумісники. Всі педагогічні працівники  мають вищу освіту.

В зв’язку з проведенням децентралізації мережа гуртків різко скоротилася в порівнянні з минулим роком. Новостворені територіальні громади відмовилися від послуг закладу позашкільної освіти і від надання субвенцій на позашкільну освіту. Тому у 2018 – 2019 н. р. кількість дітей, охоплених гуртковою роботою зменшилась на 300 осіб.

В навчальному році працювало 5 гуртків, роботою яких було охоплено 75 вихованців. 

Гуртки працювали за напрямами: художньо-естетичним – 4, дослідно-експериментальним – 1. Робота гуртків організована на базі шкіл – 5, а саме: на базі Дмитрівської ЗОШ І-ІІІ ст. – гурток «Пізнаємо рідний край» (керівник гуртка Козка С.Л.); на базі Базилівщинської ЗОШ І-ІІ ст. – гурток «Рукоділля» (керівник гуртка Марчук Н.О.); на базі Кошманівського НВК «ЗНЗ І-ІІІ ст.-ДНЗ» –  гурток «Мистецтво нашого народу» (керівник гуртків Реп’ях О.В.);  на базі Сахнівщинського  НВК «ЗНЗ-ДНЗ» –  гурток  «Творчі долоньки» (керівник гуртка Зубкова Н.В.); на базі Абрамівського НВК «ЗНЗ-ДНЗ» –  гурток «Народні ремесла» (керівник гуртка  Кучерява А.П.).

Протягом навчального року були створені всі умови для ефективного навчання, виховання та впровадження в освітній процес інноваційних технологій. В ефективному вирішенні завдань позашкілля значне місце займає  методична робота, яка спонукає кожного педагога до роботи над вдосконаленням свого фахового рівня, передбачає підвищення майстерності працівників. 

Однією із провідних форм методичної роботи Будинку дитячої та юнацької творчості є педагогічна рада, яка досліджує і розв’язує злободенні питання життя закладу, стимулює розвиток творчого потенціалу педагогічного колективу, ріст професійної майстерності педпрацівників. При визначенні змісту роботи педагогічної ради було обрано насамперед ті питання, які цікавлять увесь педагогічний колектив і колегіальні вирішення яких сприяв формуванню атмосфери творчого пошуку, забезпечував істотне піднесення якості освітнього процесу. Протягом начального року було проведено всі заплановані педагогічні ради (три).

Згідно річного плану роботи щомісячно проводились наради при директору та інструктивно-методичні наради.

Педагогічний колектив закладу працював над науково-методичною проблемою «Розвиток творчого потенціалу вихованців та формування здоров’язбережувального середовища шляхом впровадження інноваційних технологій навчання».

Методична робота закладу сприяє удосконаленню освітнього процесу, програмно-методичному оновленню, запровадженню нових форм і методів діяльності для підвищення кваліфікації педагогічних кадрів та розвитку їх творчого потенціалу.

Структура методичної роботи закладу:

- методичний кабінет;

- методична рада;

- методичне об’єднання керівників гуртків.

Організація освітнього процесу у закладі здійснюється відповідно до робочих навчальних планів, складених на основі Типових навчальних програм, за чинними програмами, затвердженими та рекомендованими МОН України.

Складено план роботи методичної ради закладу, до складу якої входять директор БД та ЮТ Лашевич В.І., та досвідчені керівники гуртків:         Реп’ях О.В. та Марчук Н.О., практичний психолог Пальоха І.В. Очолює методичну раду заступник директора БД та ЮТ Габовда З.О.

Предметом засідань методичних рад були:  огляд та обговорення нових вимог до навчальних програм, рекомендацій МОН України щодо освітнього процесу в закладах позашкільної освіти в 2018-2019 н. р.; проведення відкритих гурткових занять та виховних заходів в БД та ЮТ;  перевірка виконання навчальних програм та результативність гуртків за перше півріччя;  результати проведення атестації педагогічних працівників закладу; моніторинг участі вихованців БД та ЮТ в конкурсах, фестивалях обласного та районного рівнів та ін.

Методичну роботу з педагогами закладу організовано через колективні та індивідуальні форми. В 2018-2019 навчальному році в БД та ЮТ працювало методичне об’єднання керівників гуртків. 

Робота методичного об’єднання була спрямована на удосконалення методичної підготовки, фахової майстерності керівників гуртків, методики проведення заняття. Засідання методичного об’єднання були сплановані і проведені відповідно до плану роботи закладу.

 Засідання були тематичні, а саме «Організація освітнього процесу за заняттях гуртків БД та ЮТ. Програмно-методичне забезпечення», «Виховання як соціальна функція позашкільної освіти», «Підсумки роботи методичного об’єднання 2018 – 2019 н. р.». При розгляді питань використовувались різні форми роботи: методичний аукціон, методичний ринг, круглий стіл, банк ідей, творчі звіти керівників гуртків.

Пріоритетним у роботі закладу  є робота педагогічного колективу з обдарованими дітьми, сприяння підвищенню фахового рівня керівників гуртків до вимог сьогодення, збереження мережі гуртків.

Освітній процес у закладі протягом навчального року здійснювався диференційовано (відповідно до віку, індивідуальних можливостей, інтересів, нахилів, здібностей, стану здоров’я вихованців) з використанням різних організаційних форм роботи: заняття, конкурси, вікторини, екскурсії, практичні роботи, виставки, майстер-класи тощо.

Одним із пріоритетним завдань закладу є здійснення заходів до залучення до позашкільної освіти дітей, які потребують соціальної допомоги та соціальної реабілітації, а саме: з багатодітних сімей – 14; з неповних сімей – 5; діти-інваліди – 2; діти чорнобильці – 6; малозабезпечені – 4; діти учасників АТО – 1. Всього залучено дітей спецкатегорій  32, а в минулому році було 153 дітей.

Адміністрацією Будинку дитячої та юнацької  творчості проводилась організаційна та методична робота по забезпеченню належного рівня атестації педагогічних працівників відповідно до Закону України «Про освіту» та Типового положення про атестацію педагогічних працівників України.

В 2019 році атестувалась керівник гуртка Зубкова Н.В., яка пройшла курсову перепідготовку згідно графіка при Полтавському обласному інституті післядипломної педагогічної освіти імені М.В. Остроградського. 

Протягом навчального року педагогічні працівники були активними учасниками обласних методичних об’єднань. 

З метою розвитку творчого потенціалу педагогів декоративно-ужиткового та образотворчого мистецтва, самовираження та самовдосконалення, здобуття нового педагогічного досвіду та удосконалення професійної майстерності 09 жовтня 2018 року на базі Полтавського обласного центру естетичного виховання учнівської молоді був проведений обласний конкурс мініатюр серед педагогів декоративно-ужиткового та образотворчого мистецтва закладів  позашкільної освіти. Тема конкурсного завдання: «Колоритний світ народної іграшки – від  минулого до сьогодення»          У Конкурсі взяли участь 103 педагоги з 33  закладів позашкільної освіти області.  

Від Машівського Будинку дитячої та юнацької творчості участь у Конкурсі брали 2 керівника гуртків: Зубкова Наталія Вікторівна та Реп'ях Оксана Василівна, які представляли свої роботи у номінації «Вироби із текстилю» Робота керівника  гуртка «Творчі долоньки» Зубкової  Наталії Вікторівни  мала назву  «Іграшка – душа народу», а  робота керівника гуртка «Мистецтво нашого народу» Реп'ях Оксани Василівни  мала назву  «Світ казки та мрій у сучасній горищній іграшці». За підсумками Конкурсу керівники гуртків Машівського БД та ЮТ  стали його лауреатами.          

З метою виявлення та поширення передового педагогічного досвіду, розвитку творчого потенціалу та удосконалення професійної майстерності педагогів  закладів позашкільної освіти  в червні 2019 року  проводився обласний конкурс «Мозаїка творчої майстерності» на кращі розробки серед педагогів  позашкілля. 

В даному Конкурсі приймала участь керівник гуртка «Творчі долоньки» Зубкова Н.В. в номінації «Дидактичні матеріали». Наталія Вікторівна подала на конкурс методичний посібник керівника гуртка: «Сценарії масових заходів громадянсько-патріотичного спрямування».

Посібник містить матеріали з досвіду організації виховної роботи керівником гуртка «Творчі долоньки» Машівського районного Будинку дитячої та юнацької творчості Зубковою  Наталією Вікторівною. Дані виховні заходи спрямовані на формування громадянсько-патріотичного кругозору вихованців. Збірка містить розробки сценаріїв позашкільних, родинних свят, конкурсів, які цікаво й оригінально розкривають основну тему. 

Посібник адресований керівникам гуртків, організаторам масових заходів, класним керівникам для використання у роботі.

Рецензентами посібника були Рябуха А.Ю. – кандидат педагогічних наук, голова циклової комісії загальноосвітніх та соціально-гуманітарних дисциплін Полтавського коледжу Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна» та Гребенюк О.В. – директор Сахнівщинського НВК «ЗНЗ-ДНЗ» Машівської районної ради Полтавської області.

 На підставі рішення журі Конкурсу Зубкова Н.В. нагороджена грамотами Полтавського обласного центру естетичного виховання учнівської молоді за участь в обласному конкурсі «Мозаїка творчої майстерності» на кращі методичні розробки художньо-естетичного напряму серед педагогів закладів позашкільної освіти у номінації «Дидактичні матеріали».

На сучасному етапі розвитку системи освіти в Україні актуальною є проблема навчання та виховання обдарованих дітей, психологічна підтримка їх та сприяння розвитку їх творчого потенціалу. В Будинку дитячої та юнацької творчості працює психологічна служба, основною метою якої є створення сприятливих соціально-психологічних умов для вихованців та педагогів; проведення психолого-педагогічної роботи з розв’язання різноманітних психологічних проблем, що виникають в процесі творчої діяльності.

Для досягнення цієї мети практичний психолог закладу координує свої дії з керівництвом, педагогічним колективом, батьками вихованців, громадськістю. Психологічна служба БД та ЮТ керується в своїй діяльності інтересами вихованців.

Важливим результатом психологічної служби є збереження психічного здоров’я та формування сприятливого психологічного клімату в дитячому і педагогічному колективах.

 Виховний простір – це результат творчої й інтегрованої діяльності педагогів та вихованців; простір можливостей, спрямованих на особистісний розвиток дитини, розвиток його життєвої компетентності.

Організацією виховної роботи БД та ЮТ педколектив керувався Концепцією національного виховання, методичними рекомендаціями МОНУ, ПОІППО, РМК щодо організації виховної роботи в ЗЗСО та ЗПО, обласною та районною програмами виховання учнівської молоді.

Працюючи над проблемою формування творчих здібностей вихованців, педколектив закладу залучав дітей до участі в різноманітних оглядах, виставках, конкурсах районного, обласного та Всеукраїнського рівнів. 2 рази в рік: січні та травні в БД та ЮТ проводиться підсумкова виставка кращих дитячих робіт та щорічно  – до Великодніх свят.

З метою виявлення і підтримки талановитих дітей та молоді, розвитку їх обдарованості, виховання любові до рідного слова та забезпечення змістовного дозвілля молоді в Полтавському обласному центрі естетичного виховання учнівської молоді відбувся ІV обласний конкурс відеороликів, презентацій та буктрейлерів серед літературно обдарованих дітей позашкільних та загальноосвітніх навчальних закладів  (листопад 2018 року). 

Згідно з Положенням Конкурс пройшов у двох номінаціях: «Відеоролики та презентації на власні поетичні та прозові твори» та «Буктрейлер».

У конкурсі взяли участь 40 учасників. Машівський Будинок дитячої та юнацької творчості на конкурс представив Марчука Богдана, вихованця  гуртка «Рукоділля» (керівник гуртка Марчук Н.О.), який представив відеоролик  на  власний вірш  «Життя після уроків». 

За підсумками журі обласного конкурсу за досягнуті успіхи в IV обласному конкурсі відеороликів презентацій та буктрейлерів   Марчук Богдан   був нагороджений   дипломом ІII ступеня Полтавського обласного центру естетичного виховання учнівської молоді у номінації «Відеоролики та презентації на власні поетичні твори»

У листопаді 2018 року з метою підвищення виконавської майстерності дітей з особливими потребами в обласному центрі естетичного виховання учнівської молоді проводився обласний захід «Нам все під силу» до Міжнародного дня інвалідів. На даний захід було направлено роботи вихованців гуртків «Творчі долоньки» (керівник гуртка Зубкова Н.В.) Остапчук Наталії, «Народне мистецтво» (керівник гуртка Гречка В.І.) Кудухової Карини.

З метою формування у молодого покоління високої патріотичної свідомості, почуття вірності, любові до Батьківщини, турботи про благо свого народу, виховання патріотизму та почуття гордості за рідну країну  в Полтавському обласному молодіжному центрі був проведений обласний конкурс малюнка «Патріотизм очима дітей» (грудень 2018 року).

На обласний конкурс дитячого малюнка «Патріотизм очима дітей» було направлено роботу  вихованки  гуртка  «Творчі долоньки» (керівник гуртка Зубкова Н.В.) Зуєвої Анни.

З метою виявлення та підтримки обдарованих дітей та підлітків Полтавщини, висвітлення багатогранності творчої особистості, піднесення національних традицій, формування національно-патріотичного виховання засобами образотворчого мистецтва  (лютий 2019 року) на базі Полтавського обласного центру естетичного виховання учнівської молоді був проведений обласний конкурс з образотворчого мистецтва «Барвисте перевесло» серед вихованців закладів позашкільної освіти. 

У конкурсі взяли участь 80 вихованців  із 26 закладів позашкільної освіти Полтавщини. Конкурс проходив у трьох номінаціях: живопис, графіка та скульптура. Протягом трьох годин учасники виконували конкурсне завдання і на тему «Ти – те, що ти читаєш» (рекламний плакат, спрямований на популяризацію читання серед молоді).

 В даному конкурсі брала участь вихованка гуртка «Творчі долоньки» (керівник гуртка Зубкова Н.В.) Зуєва Анна.

За підсумками обласного конкурсу Зуєва Анна стала  лауреатом конкурсу. 

У лютому  2019 року з метою виявлення та підтримки обдарованих дітей та підлітків Полтавщини, висвітлення багатогранності творчої особистості, піднесення національних традицій, формування у дітей поваги до національно-патріотичного виховання засобами образотворчого та декоративно-ужиткового мистецтва  в Полтавському обласному центрі естетичного виховання учнівської молоді була проведена обласна виставка-конкурс «Знай і люби свій край» серед вихованців закладів позашкільної освіти.

У виставці-конкурсі взяли участь 422 вихованців з 38 закладів позашкільної освіти. Діти презентували свою творчість у номінаціях образотворче та декоративно-ужиткове мистецтво.

Від Машівського Будинку дитячої та юнацької творчості у виставці-конкурсі взяли участь вихованці гуртків: «Рукоділля» (керівник гуртка Марчук Н.О.) Гарбуз Віталіна,  Марчук Богдан,  «Народні ремесла»  (керівник гуртка Кучерява А.П.) Кононенко Діана, «Мистецтво нашого народу» (керівник гуртка Реп’ях О.В.) Демиденко Ірина, Колісник Марина, «Творчі долоньки» (керівник гуртка Зубкова Н.В.) Зуєва Анна. Представлено на виставку-конкурс 7 робіт.

Члени журі відзначили творчий підхід, достатній рівень виконавської майстерності учасників.

На підставі рішення журі обласної виставки-конкурсу декоративно-ужиткового та образотворчого мистецтва «Знай і люби свій край» серед вихованців закладів позашкільної освіти за досягнуті успіхи в обласній виставці-конкурсі дипломом І ступеня Полтавського обласного центру естетичного виховання учнівської молоді Полтавської обласної ради у номінації  «Художнє плетіння» нагороджена Колісник Марина,  вихованка гуртка «Мистецтво нашого народу» (керівник гуртка Реп’ях О.В.),  дипломом III ступеня в номінації «Художня вишивка бісером» нагороджена Гарбуз Віталіна,  вихованка  гуртка «Рукоділля» (керівник гуртка Марчук Н.О.). Роботи переможців направлені на Всеукраїнську виставку-конкурс.

В квітні 2019 року з метою посилення ролі сім’ї у національно-патріотичному вихованні дітей, активізації їх інтересу до історії свого родоводу, народу, держави, створення умов для самовираження та ствердження дитини в Полтавському обласному центрі естетичного виховання учнівської молоді був проведений обласний конкурс на краще родинне дерево «Нашому роду нема переводу»

     Від Машівського Будинку дитячої та юнацької творчості у конкурсі взяв участь вихованець  гуртка «Творчі долоньки» (керівник гуртка Зубкова  Н.В.) Михолат Євгеній. 

Члени журі відзначили творчий, неординарний підхід до створення композицій, достатній рівень дослідницької та виконавської майстерності учасників.

На підставі рішення журі обласного конкурсу «Нашому роду нема переводу» за досягнуті успіхи в обласному конкурсі  дипломом І ступеня обласного центру естетичного виховання учнівської молоді Полтавської обласної ради нагороджений  вихованець  гуртка «Творчі долоньки» (керівник гуртка Зубкова Н.В.) Михолат Євгеній. 

З метою формування національно свідомого громадянина нашої держави у листопаді 2018 року Будинком дитячої та юнацької творчості спільно з відділом освіти, сім’ї, молоді та спорту Машівської РДА було організовано та проведено районний фестиваль «Юні патріоти України» серед учнів закладів загальної середньої освіти.

В лютому 2019 року з метою виявлення та підтримки талановитих дітей Будинком дитячої та юнацької творчості спільно з відділом освіти, сім’ї, молоді та спорту Машівської  РДА був проведений районний  огляд-конкурс художньої самодіяльності учнів закладів загальної середньої та закладів позашкільної освіти «Веселка 2019».

У березні 2019 року було організовано участь Дмитрівської ЗОШ І-ІІІ ступенів в обласному конкурсі екологічних бригад. За підсумками конкурсу дипломом ІІІ ступеня Полтавського обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді нагороджена екологічна  агітбригада «Еко-смайл» Дмитрівської ЗОШ І-ІІІ ступенів.

 Відповідно до плану роботи РМК було проведено 2 методоб’єднання з питань виховної роботи. У березні на базі Дмитрівської ЗОШ I-IIIст. був проведений семінар-практикум на тему «Виховання патріота України – носія національних цінностей, традицій, звичаїв»  

05 грудня та 07 грудня 2018 року був проведений районний Конкурс-захист науково-дослідницьких робіт учнів-членів Машівського територіального відділення Малої академії наук України.

В конкурсі  взяли участь команди з 3 навчальних закладів району, а саме: Кошманівського НВК «ЗНЗ-ДНЗ» – 2 учні, Дмитрівської ЗОШ І-ІІІ ст. – 3 учні, Базилівщинської ЗОШ І-ІІ ст. – 2 учні. Наукові роботи були представлені в 7 секціях чотирьох відділень. Відділення історії - 1 учень, відділення філософії та суспільствознавства – 3 учні, відділення Наук про Землю – 1 учень, відділення літературознавства, фольклористики та мистецтвознавства – 2 учні. За результатами І етапу Конкурсу 6 учнів здобули право брати участь у ІІ (обласному етапі). Призерами ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт стало два учні, а саме ІІ місце – Бочаров Віталій, учень 11 класу Дмитрівської ЗОШ І-ІІІ ст., секція: теологія, релігієзнавство та історія релігії; ІІІ місце – Диченко Вікторія, учениця 9 класу Кошманівського НВК «ЗНЗ І-ІІІ ст.- ДНЗ», секція: географія та ландшафтознавство.

 Діяльність БД та ЮТ та творчі досягнення вихованців широко висвітлюються на сторінках районної газети «Промінь»  на веб-сайті Машівської районної адміністрації та в соціальних мережах.

Зараз нам, позашкільникам, необхідно домогтися визнання в умовах децентралізації. Заклад позашкільної освіти має стати школою радості для дітей, школою творчості для педагогів, школою спокою для батьків. Адже саме тут, у дитячі роки відбувається визначення життєвої долі людини, а в часовій перспективі – це та основа, на якій формується нація, вибудовується суспільство.

 

Директор Будинку дитячої   та юнацької творчості                      В.І. ЛашевичКоментарі:

Ваш коментар може бути першим :)

Додати коментар


« повернутися

Коментування статті/новини

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора